[ mahalaithai ]
ชื่อ-นามสกุล : 
mahalaithai mahalai
ชื่อเล่น : 
mahalaithai mahalai
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
22/5/2531
อายุ : 
25
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
blogachi@gmail.com  
ที่อยู่ : 
เมือง หนองคาย
อำเภอ : 
จังหวัด : 
นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
------------
การศึกษา : 
------------