ชื่อ - นามสกุล :นายอนงค์ ราชรี
ตำแหน่ง :ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :0862417000
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร